Anife Ismet VYSKOČILOVÁ Hassan

Milé a humorné vyprávění o životě, lásce, jídle, cestování
a také trochu orientálního tance a pohlazení na duši.