MUDr. Radim UZEL CSc.

sexuolog a ředitel Společnosti pro plánování rodiny


 

RIZIKA SEXU

 

Zábavnou formou prezentuje problematiku sexuální výchovy,

hlavně prevenci nežádoucích jevů:  a) nechtěná těhotenství

                                                           b) sexuálně přenosné nemoci

 

Důsledně vychází ze stanovisek Světové zdravotnické organizace:

1. Plánované rodičovství jako základní lidské právo

2. Od potratu k antikoncepci - základní směr vyspělých zemí světa

3. Zodpovědné sexuální chování jako prevence nemoci

4. Tolerance sexuálním menšinám - generační problém

5. Prevence sexuální kriminality

 

 

 

 

         

 

 

Přednáška a beseda je určená pro žáky 9. tříd, středoškolskou a učňovskou mládež

Beseda může být organizována formou odpovědí na anonymní dotazy. 

 

 


 

INTIMNÍ HOVORY

 

Vyprávění a beseda pro širokou veřejnost, zabývající se intimními stránkami partnerského soužití.

1. Lidská sexualita jako přirozená součást osobnosti

2. Problémy partnerského soužití, vycházející z rozdílných sexuálních přání a tužeb

3. Některé zajímavé příklady ze sexuologické praxe,

    také ze zkušeností soudně znaleckých posudků + „veselé příhody z natáčení“.

 

Pořad je koncipován jako neformální přátelská beseda, která může být provázena

diskuzí s diváky, buď dotazy otevřeného typu, nebo anonymní dotazovnou.