Brigádní generál v záloze

Ing. Andor ŠÁNDOR 

Bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby ČR
a uznávaný odborník na otázky bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový management.
V současné době působí jako poradce v oblasti bezpečnosti.

Besedy jsou určené žákům 8. a 9. tříd ZŠ a studentům SŠ
a jsou zaměřené na v současné době velice aktuální témata:
Terorismus a boj s ním
Bezpečnostní prostředí v ČR
Činnost tajných služeb
Průmyslová špionáž
Zpravodajsko-policejní systém