MUDr. Prokop REMEŠ  

 

 

Nebezpečí náboženských sekt

V naší republice působí v současné době řada náboženských sekt, z nichž většina je nelegální.

   MUDr. Prokop REMEŠ se touto problematikou zabývá již řadu let.

Zná osobní příběhy lidí, kteří spojili svůj život s některou sektou

a jejichž osud se proměnil v tragédii.

Někteří z nich přišli o vše, o rodinu, o peníze, o majetek, o domov a často i o rozum.

Právě mladí lidé jsou nejčastějším a nejsnáze ovlivnitelným cílem sekt

a jsou jejich působením ohroženi podobně, jako drogami.

x

Posluchači poznají jaké sekty u nás působí, jakými metodami sekty působí na své oběti,

v jakých situacích jsou lidé nejovlivnitelnější, jaké jsou motivace sekt na získání nových členů,

jak se vymanit ze závislosti na ideologii sekt a co je to "vymývání mozků".

x

Beseda může být doplněna videoprodukcí a je určena žákům 8. a 9. tříd ZŠ,  

studentům SŠ a SOU.