Dr. MICHAL KOLÁŘ

 
 

BOLEST ŠIKANOVÁNÍ

 
 

 

 

Dr. Michal KOLÁŘ

 

etoped, psychoterapeut a přední český odborník na šikanu

se zabývá touto problematikou více než 20 let.

Ukazuje, odkud se šikana bere,

jak rozpoznat oběti a identifikovat pachatele,

ale především, jak šikaně předcházet.

 

Beseda je určená žákům II. stupně ZŠ,

studentům SŠ a SOU.

Je velice poučná a přínosná i pro pedagogy.