AUTOŠKOLKA

 

 

Jan SUSA a František PROŠEK

 


Písnička z pořadu
"Červená, žlutá, zelená"


Dopravní pořad, který zábavnou a hravou formou oslovuje děti od 4 do 8 let.
Vznikl ve spolupráci s BESIPem, má dlouholetou tradici a je neustále doplňován a aktualizován.

Semafor a barvy „ČERVENÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ“ jsou symboly bezpečí na ulici.
O nich se v pořadu zpívá, vypráví, s nimi si děti hrají a čarují.
Diváci se stanou skutečnými řidiči, chodci i dopravními policisty
a připomenou si přiměřeně k věku všechna základní pravidla chování v silničním provozu.

                                                                                                        

 

Denně slyšíme, nebo čteme otřesné statistiky
o dopravních nehodách a hrůzách na silnicích.
Máme pocit, že situace už lepší nebude.
Proto je potřeba začít s osvětou
již u těch nejmenších,
aby se alespoň oni zlepšení jednou dočkali.
Je třeba je učit tomu, že všechna pravidla
jsou tu pro bezpečí nás, lidí a také,
že slušnost a ohleduplnost
je zcela samozřejmou a nejdůležitější součástí
člověčího soužití.

 

 

  


 

Na otázky
„Proč nesmíme jezdit na červenou?“
„Proč nesmíme jezdit rychleji, než je dovoleno?“
„Proč musíme mít zapnutý bezpečnostní pás?“
a pod.,
odpovídá naprostá většina dětí shodně :

„Aby nás nechytli policajti.“

A to přece vůbec není dobré .

 


JEZDÍME OPATRNĚ A PŘECHÁZÍME PO ZEBŘE